Algemeen

Het dagelijks bestuur van de Heemkunde Oploo

vlnr. Riese Verberk, Hetty Lenkens, Henk Verberk, Wiel Jansen

zittend Wim Arts, Cor Verberk

Cor Verberk                Voorzitter

Henk Verberk              secretaris

Riese Verberk             penningmeester

Hetty Lenkens            bestuurslid

Wim Arts                     bestuurslid

Wiel Jansen                bestuurslid