Activiteiten

De Heerlyckheit Plo

Watermolen met oude schuur

Activiteiten

 

Er worden per jaar 4 thema-lezingen gehouden waarbij ‘n gastspreker uitgenodigd wordt en deze vinden plaats bij Gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo.

  

Excursie 

Zaterdag 8 juni gaan we naar Bronlaak.

Onder leiding van Mat Arts krijgen we een rondleiding bij en over Bronlaak.

Aanvang 13,00 uur bij de Heemschuur in Oploo.

 Aanmelden bij Wiel tel. 382996                                                       of Wim tel 382962 

Heemschuur open


De Heemschuur is op de volgende middagen voor iedereen geopend van 13.30-16.30.


Zondag  02 juni 2019


Zondag  06 okt 2019
Opening tentoonstelling 100 jaar onderwijs in Oploo

Tentoonstellingen


In 2019 bestaat de Heemkunde Oploo 20 jaar.      Op eerste en tweede Paasdag 21-22 april vierden we dit met een tentoonstelling over,   

 "Het onderwijs in Oploo". In gemeenschapshuis "de Oude Heerlijkheid". Op beider dagen kwamen ongeveer 700 personen naar de foto's kijken. Het was goed om te zien hoe velen na jaren elkaar weer tegenkwamen. Het boek over 100 jaar onderwijs in Oploo werd door voorzitter Cor Verberk en tevens auteur van het boek overhandigd aan Harry Franssen, de oudste inwoner van Oploo die dit allemaal vanaf het begin heeft meegemaakt. Dit boek is nog steeds te koop via Heemkundevereniging Oploo.


Heeft U nog leuke oude foto's?

U doet er ons een groot plezier mee!