Welkom

De Heerlyckheit Plo


Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo is opgericht op 19 april 1999 en telt momenteel 152 (gezins-) leden. De vereniging richt zich op het culturele erfgoed van Oploo, dus in feite alles waar de Oploose mensen bij betrokken zijn of waren.

De heemkunde verzamelt en bewaart specifiek het Oploos cultureel erfgoed, zowel in

voorwerpen als geschriften..

 Verzamelingen


De heemkunde verzamelt foto’s, bidprentjes en rouwbrieven, maar ook trouwkaarten, feestgidsen, geboortekaartjes, communieprentjes, krantenknip- sels, oude trouwboekjes en bouwtekeningen van huizen en gebouwen, alles m.b.t. Oploo en haar (oud-) inwoners. Verder worden publicaties over Oploose verenigingen verzameld, alsmede bestuursarchieven van (oud-) verenigingen. De heemkunde beschikt reeds over een groot aantal voorwerpen zoals oude kleding gereedschappen, maar ook schilderijen, kerkboeken, kruisbeelden.


Onderwijs in Oploo

In 2019 bestaat onze Heemkundevereniging 20 jaar.

We willen dit op 21 en 22 april 2019 vieren met een grote tentoonstelling over "Onderwijs in Oploo".

Hiervoor zijn we op zoek naar oude- maar ook recente Klassenfoto's en/of foto's van enkele of meerdere personen uit één gezin van de Matthiasbasisschooltijd.

Contact: heemkundeoploo@gmail.com


Heemschuur open


Jaarvergadering op 26 februari met lezing

Op maandag 26 februari vond de jaarvergadering plaats met aansluitend een lezing door Cor Verberk met als onderwerp Notariaat. Voor welke zaken gingen mensen uit Oploo vroeger naar de notaris? Aan de hand van een aantal voorbeelden kwamen diverse soorten akten aan bod, zoals verkopen van roeren en onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, geldleningen, opmaken van inventarissen, testamen ten, benoemingen van voogden en/of toeziende voogden, borgbrieven enz., hetwelk met illustraties werden toegelicht op een groot scherm. 

.

Extra openstelling of rondleiding

Op afspraak zijn er extra openstellingen en/of rondleidingen mogelijk.

Info: secretaris@heemkundeoploo.nl

secretaris@heemkundeoploo.nlsecretaris@heemkundeoploo.nl
Heeft U nog leuke oude schoolfoto's?

Stuur ze naar: heemkundeoploo@gmail.com

Watermolen met oude schuur

De Heerlyckheit Plo